Dvacáté století

Začátkem 20. století se o rozvoj masáže zasloužili Kirchberger, Brustmann, Raul Coste, Kampf, Müller a další. Masovému rozšíření masáže však bránily hospodářské podmínky. Masáž byla dostupná jenom majetným jednotlivcům.

Česká masáž

První českou publikaci napsal V. Chlumský a vydal ji v roce 1906 v Praze pod názvem O masáži. Naše masáž je po technické stránce odvozena od způsobu Zabludowského, vedoucího ústavu pro masáž při univerzitě v berlíně. Podle tohoto vzoru ji u nás zaváděl ve třicátých letech E. Cmunt, autor spisu Příručka masáže, lázeňských úkonů a pedikury.

Masáže se u nás před první světovou válkou užívalo jen ojediněle, většinou jako automasáže nebo v lázeňství. Ani po první světové válce se sportovní masáž nerozšířila tak, jak by její význam zasluhoval. V roce 1928 přednášel MUDr. J.Jaroš poprvé o masáži v tzv. pomahatelském kurzu Československé obce sokolské v Praze v Tyršově domě. Úsilí rozšířit sportovní masáž mezi sportovce se však nesetkalo s předpokládaným úspěchem. Jediným výsledkem této práce bylo první vydání učebnice Sportovní masáž, kterou napsal univ. profesor MUDr. M. Jaroš. Větší rozšíření sportovní masáže nenastalo ani po roce 1934, kdy byla zákonem povolena masérská živnost.

Teprve po druhé světové válce se masáž začala postupně přednášet v některých kurzech, i když ještě ve velmi omezeném rozsahu. Vydáním Jednotné kvalifikace masérů v roce 1963 se stala nedílnou součástí osnov a výuky různých sportovních kurzů. Masáž byla zařazena i do povinné výuky budoucích tělovýchovných pedagogů na FTVS, tříleté trenérské škole při FTVS a dalších školách.

Katedra tělovýchovného lékařství FTVS sjednotila metodiku masáže v republice. Na vypracování jednotného postupu při masáži má největší zásluhu MUDr.J. Urbánek (napsal první skripta o masáži odstraňující únavu) a masér Václav Martínek.. Od roku 1953 se stala masáž nedílnou součástí osnov výuky na FTVS. V roce 1950 proběhl v Petrohradě v Čechách první kurz pro maséry.

Po mnohaleté přestávce od roku 1961 se koná jejich kvalifikace. Navíc se organizují speciální doškolování zhruba jedenkrát po pěti letech. Česká masáž je ve světě velmi vysoko hodnocena, je vyhledávaná a zaujímá jedno s čelních míst ve světě. Zásluhu na této popularitě mají naši přední maséři Petr Křížek, Pavel Křížek, MUDr. Ivan Platz, Miloslav Sýkora, Jiří Trenkvic a Stanislav Hervert.