Kouzlo a umění dotyku

Díky cenným zkušenostem vyvinuli již staří Číňané systém diagnózy a léčení založený na sedmi stovkách bodů na lidském těle. Body jsou uspořádány v drahách zvaných meridiány a protéká jimi energie. Jednou z léčebných metod, která tyto vědomosti využívá, je akupunktura. Akupunktura upravuje tok energie zapichováním jehel. Do Japonska se akupunktura dostala před více než tisíci lety a v 18. století ji japonští maséři začlenili do struktury tradičních masáží zvaných anma. Ve dvacátých letech minulého století Tokudžiro Namikoši zformoval masáž shiatsu jako terapeutický systém spojující anma s moderní anatomií a fyziologií. Ačkoliv akupresura existuje v různých variantách a je to stará technika, Namikošiho metoda je svým pojetím naprosto jedinečná.

Léčba instinktem

Trpíme-li bolestmi či ztuhlostí, často instinktivně třeme nebo tlačíme na místo, které nás trápí. Ačkoli si to příliš neuvědomujeme, i takto jednoduchý úkon stimuluje přirozené obranné systémy lidského těla. Systematické opakování této činnosti tělo uzdravuje a člověk pak nemusí ignorovat nepohodlí nebo polykat ve velkém pilulky. Základem masáže shiatsu je tlak na určitá místa na těle, která se nazývají cubo, což znamená japonsky hrnec nebo sklenice ve smyslu jamka či důlek. V těchto místech se totiž hromadí stres a únava. Jak intuitivně zjišťujeme, jejich stisknutí přináší úlevu. Body cubo odpovídají svalům, kostem, cévám, nervům, lymfatickým žlázám a endokrinnímu systému uloženému pod nimi pod kůží.

Třetí oko

Shiatsu je zároveň diagnóza i léčba. Citlivé konečky prstů umějí rozeznat rozdíly v teplotě a ztuhlosti, což jsou hlavní indikátory zdravotního stavu těla. Japonští maséři říkají, že palec je jejich třetí oko, které používají
jako rentgen. Znalosti rostou postupně se získáváním zkušeností. Terapeut rozeznává více a více změn na povrchu, které signalizují nesrovnalosti uvnitř těla. Shiatsu je jednou z podob zdravé přírodní medicíny, jakási manuální metoda preventivní zdravotní péče. Navíc nabízí tělesný dotek a osobní kontakt v hektickém městském prostředí, které je zdrojem stresů. Je důležité zvláště v dnešní době, kdy medicínská péče je přetechnizovaná a příliš specializovaná.

Pochopení vlastního těla

Během posledních let se shiatsu stává stále populárnějším, více lidí ho začíná praktikovat a čím dál více jich věří jeho léčebným účinkům. Díky dokonale rozpracovaným technikám dává popisovaná metoda obrovský prostor k
rozvoji intuice a otvírá naprosto nový pohled na zdraví a nemoc. Je zajímavým protějškem klasické západní medicíny a přestože si nedělá ambice ji nahradit, může být každému jedinečným pomocníkem na cestě k lepšímu
pochopení těla a duševního zdraví jako nedělitelného celku.

Zdroj poznání

Shiatsu je novým poznáním nejen pro toho, kdo ho poskytuje, ale i pro příjemce. Terapeut poskytuje své umění, znalosti a zkušenosti a pacient je prostředkem pro uplatnění jeho léčebných postupů. Dochází ke vzájemné výměně
energie, která je obohacením pro oba účastníky léčby. Shiatsu rozvíjí vlastní smyslové vnímání, stává se nedílnou součástí rozvoje osobnosti. Mění vnímání světa díky poznání proudící energie a získané citlivosti vůči této
energii. Používané léčebné techniky jsou jednoduché, a přesto účinné. Shiatsu je kombinací léčebné masáže, akupresury a reflexní terapie. Zahrnuje také poradenství ohledně výživy a cvičebních sestav.

Orient radí

Pro stanovení léčebného postupu jsou využívány tisícileté poznatky tradiční orientální medicíny a diagnostiky. U stanovení příčiny nemocí je zdůrazňován vztah mezi zdravím jednotlivce, jeho výživou, duchovním zaměřením a okolím,
které ho obklopuje. Hlavním nástrojem orientální diagnostiky je fyziognomie, která využívá skutečnosti, že na každém jedinci je vidět dynamický průběh vlastního vývoje. Dokonce držení postavy, chůze, barva pokožky, zabarvení
hlasu a další rysy jsou vnějším projevem toho, v jakém stavu jsou naše vnitřní orgány, svalový a nervový systém a krev. Další formy diagnóz vycházejí z vyšetření napětí břicha neboli hara, zad a vyšetření energetického stavu jednotlivých drah. Diagnostikované příznaky nemoci je možné vyléčit nebo eliminovat, ale konečným cílem je přesvědčit lidi, aby převzali odpovědnost za potíže, do nichž se dostali, a dát jim prostředky k dosažení tohoto cíle.